آژانس خدمات مسافرت هوايي بامدادسير هرمزان از سال 1388 تا کنون با اخذ مجوز ازسازمان هواپيمايي کشوري در عرصه فروش بليط هواپيما گام موثري برداشته است . 
اين آژانس که عمده فعاليت آن فروش بليط شرکت هواپيمايي زاگرس است نماينده رسمي اين ايرلاين در استان خوزستان مي باشد.